Het nieuwe voetbalseizoen 2020-2021 staat voor de deur en we zijn al een tijdje volop bezig met de voorbereiding hiervan.

Zoals we allemaal weten is het vorige seizoen abrupt ten einde gekomen en hopen we met z’n allen dat we dit nooit meer hoeven meemaken.  Uiteraard staat een goede gezondheid voorop en we wensen dit dan ook iedereen van harte toe !

 Nu de zomervakantie gestart is, maakt Verbroedering Hofstade zich alweer op voor de start van het voetbalseizoen 2020-2021.  Ook al zijn vorig seizoen onze geplande top-initiatieven zoals het jaarlijks Paastornooi en Steakfestijn niet kunnen doorgaan, het bestuur van onze club zal geen moeite sparen om het nieuwe seizoen zo optimaal mogelijk te kunnen aanvangen.  In het tussenseizoen zal er door een hele ploeg vrijwilligers hard gewerkt worden om de terreinen en onze accommodatie terug ‘picobello’ in orde te maken. 

De datums van de start van de trainingen zullen later worden meegedeeld worden via de bestaande kanalen.

 Zoals reeds eerder meegedeeld, ondanks het gedwongen stopzetten van vorig seizoen en het daaraan gepaarde inkomstenverlies, willen we als Verbroedering Hofstade zijnde nog steeds het laagste lidgeld in de gemeente Zemst aan onze leden aanrekenen.

De lidgelden bedragen voor het seizoen 2020-2021:

Voetbalspeeltuin : 110 €

U6 : 180 €

U7-U13 : 220 €

Reserven – A-ploeg : 230 €

 Wanneer u vóór 1 augustus 2020 betaalt mag u 20 € in mindering bengen voor de reeksen U6 t/m A-ploeg.  Vanaf het 2de lid in hetzelfde gezin, mag u voor dit gezinslid het lidgeld met 10 € verminderen.

Voorbeeld : u hebt een zoon bij U6 en een zoon bij U10, in het geval u vóór 1 augustus betaald zal het totale lidgeld 350 € bedragen.
(180 €+ 220 € = 400 €; 2×20 € korting bij betaling vóór 1 augustus + 1×10 € korting bij 2de gezinslid; total 50 € korting = 350 €).

 Het is belangrijk te weten dat je als speler het competitieseizoen niet kan aanvangen alvorens de lidgelden gestort zijn.  De uiterste betaaldatum is 31 augustus 2020.

 Gelieve dit bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE11-7512-0252-7148 met referentie : naam/voornaam speler + geboortejaar speler.