Met grote verslagenheid moeten wij voor de tweede keer in enkele weken het overlijden meedelen van een zeer gewaardeerd medewerker van onze club. Vannacht is Rene Ceuppens, één van de mensen die ervoor zorgde dat onze velden en infrastructuur er zo goed mogelijk bijlagen, van ons heengegaan. Via deze weg willen we alvast de familie en nabestaanden onze deelneming betuigen.

Rene, we gaan je missen!

20

Archieven