Laatste nieuws

Bertreft: LIDGELDEN SEIZOEN 2014-2015

 

Het voetbalseizoen is ten einde en we zijn  reeds begonnen met de voorbereiding van het seizoen 2014-2015.

Zoals u wellicht heeft vernomen heeft het volledige comité dat zich bezighield met de jeugdsamenwerking, zoals deze de laatste jaren van kracht was, ontslag genomen. De genomen beslissingen van dit comité zullen, afgezien van de beslissingen U10, tijdens het volgende seizoen  nog steeds van kracht zijn.

Dit wil zeggen dat spelers, aangesloten bij Verbroedering Hofstade, maar spelende in een reeks die niet wordt ingericht door onze club, terecht kunnen bij de clubs zoals medegedeeld tijdens het infomoment. Spelers die aangesloten zijn bij Verbroedering Hofstade in een reeks die wel wordt ingericht door onze club kunnen NIET terecht bij de twee andere clubs.

 

De regeling in verband met de betaling van het lidgeld blijft ook dit jaar van kracht, de speler/speelster betaalt zijn/haar lidgeld in de club waar hij/zij is aangesloten onafhankelijk van waar zijn of haar ploeg speelt.

 

Het lidgeld omvat dit jaar een trainingspak en voor 20 Euro bons, inwisselbaar tijdens één van onze eetfestijnen.

 

De datums van de pasdagen alsook de start van de trainingen zal later worden medegedeeld.

 

De lidgelden bedragen voor het seizoen 2014-2015

  • U6 tem U9                    :           210 €
  • U10 tem Reserven      :           230 €
  • Wanneer U vóór 31 juli 2014 betaalt wordt het lidgeld teruggebracht tot:
  • U6 tem U9                    :           190 €
  • U10 tem Reserven      :           200 € Vanaf het 2e lid in dezelfde club, mag u voor dit gezinslid het lidgeld met 10 € verminderen en hoeft u voor het 2e gezinslid geen 20 € extra te betalen voor de kaarten.Het is belangrijk te weten dat het competitieseizoen niet kan aanvangen alvorens de lidgelden gestort zijn.Gelieve dit bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE11-7512-0252-7148 met referentie: naam speler + geboortejaar.

 

Met de meeste hoogachting,

Bestuur Verbroedering Hofstade

Beste spelers, ouders en sympathisanten,

De website zal de komende weken onder handen genomen worden. De bedoeling is om de website nieuw leven in te blazen..

Tot snel!

De nieuwe webmaster

Beste Ouders,                                                                            1 mei 2014,

Beste Spelers,

 

 

 

Betreft: SAMENWERKING

 

 

Als resultaat van de reacties van 23 april hebben we op de extra vergadering van vandaag volgende unanieme beslissingen genomen:

 

  • De U10 trainen en spelen volgend seizoen in Hofstade, zoals dit in eerste instantie ook beslist was.

 

  • Na rijp beraad en analyse van onze resultaten en het beperkt draagvlak bij onze achterban, heeft het geen zin om verder te gaan met de samenwerking in de vorm zoals deze vandaag bestaat.

 

  • Er wordt naar het seizoen 2015-2016 een samenwerkingsakkoord getekend tussen de clubs, zodat spelers vrij kunnen bewegen tussen de 3 clubs.

 

  • De personen, hieronder vermeld, geven met onmiddellijke ingang hun ontslag en stellen hun kanditatuur ter beschikking.

 

Het dient gemeld dat de mensen in de samenwerking in de beste verstandhouding uit elkaar gaan, maar teleurgesteld zijn in de stugge houding ten overstaan van de samenwerking welke de speelgelegenheid van alle leden realiseert.

 

 

 

 

 

 

Bart Imbrechts                  Wim De Coster                          Marc Duverger

Tim Matyn                       Georges Lheureux                       Paul Verdoodt

 

KCVV Elewijt                           FC Verbr. Hofstade                    FC Zemst Sp.

Nieuwsarchief